3. ŽB Morava - krátká trať (11.05.2014) 3. ŽB Morava - krátká trať (11.05.2014)