ČPŠ Bukovinka (H21) (26.04.2015) ČPŠ Bukovinka (H21) (26.04.2015)