Pěkné prázdniny E1 (H21E) (24.08.2018) Pěkné prázdniny E1 (H21E) (24.08.2018)